Llibres 2020-21

          

     LLIBRES DE TEXT – Curs 2020-2021                                      Seminari de Biologia i Geologia

 

       1r ESO

 

      Biologia i Geologia 1 ESO (Sèrie Observa)  – Ed. Santillana  –

      El llibre de text nou ve amb un quadernet de pràctiques, que no és necessari tenir si ja teniu el llibre de familiars)

·         ISBN: 978849047-5546. Aquest ISBN correspon al conjunt del llibre més el quadernet de pràctiques  (No és necessari tenir el quadernet de pràctiques)

·         ISBN: 978849047-1982à ISBN només del llibre de text. Aquest és el llibre que heu de tenir


 

      1r ESO (Anglès-AICLE)

      Biology and Geology 1r ESO   – Ed. Santillana  –

      ISBN: 978-84-6801-975-8

 

      3r ESO

 

       Biologia i Geologia 3r ESO (Sèrie Observa)  – Ed. Santillana  –

       El llibre de text nou ve amb un quadernet atles, que no és necessari tenir si ja teniu el llibre de familiars)

·         ISBN: 978849047-5515. Aquest ISBN correspon al conjunt del llibre més el quadernet atles  (No és necessari tenir el quadernet atles)

·         ISBN: 978849047-2163à ISBN només del llibre de text. Aquest és el llibre que heu de tenir 

      4t ESO

         Ciències Aplicades  – Ed. Santillana –  ISBN:  978-84-9047-035-0

        

      4t ESO   

 

     Biologia i Geologia 4t ESO (Sèrie Observa)    – Ed. Santillana –  ISBN: 978-84-9047-033-6  

           

        1r        BATXILLERAT

 

        Ciències del món contemporani

        *El departament  subministrarà el material al llarg de curs


       Biologia primer de batxillerat

      Ed. Grup Promotor Santillana – Sèrie observa –  ISBN: 978-84-9047-672-7

       També serveix aquest ISBN:   978-84-9130-273-5

 

      Ciències de la terra i medi  ambient

      *El departament  subministrarà el material al llarg de curs


       2n      BATXILLERAT

 

       Biologia segon de batxillerat

      Ed. Grup Promotor Santillana – Sèrie observa –  ISBN: 978-84-9130-276-6   


      Ciències de la terra i medi  ambient de segon (i pendents de CTMA de primer)

     *El departament  subministrarà el material al llarg de curs