Llibres 2022-23

          

     LLIBRES DE TEXT – Curs 2020-2021                                      Seminari de Biologia i Geologia

 

       1r ESO

 

      BIOLOGIA I GEOLOGIA 1 ESO (Sèrie Observa)  – Ed. Santillana  –


      El llibre de text nou ve amb un quadernet de pràctiques, que no és necessari tenir si ja teniu el llibre de familiars)

·         ISBN: 978849047-5546. Aquest ISBN correspon al conjunt del llibre més el quadernet de pràctiques  (No és necessari tenir el quadernet de pràctiques)

·         ISBN: 978849047-1982à ISBN només del llibre de text. Aquest és el llibre que heu de tenir 

      1r ESO (Anglès-AICLE)

      Biology and Geology 1r ESO   – Ed. Santillana  –

      ISBN: 978-84-6801-975-8

 

      3r ESO

 

       BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO (Sèrie Observa)  – Ed. Santillana  –


       El llibre de text nou ve amb un quadernet atles, que no és necessari tenir si ja teniu el llibre de familiars)

·         ISBN: 978849047-5515. Aquest ISBN correspon al conjunt del llibre més el quadernet atles  (No és necessari tenir el quadernet atles)

·         ISBN: 978849047-2163à ISBN només del llibre de text. Aquest és el llibre que heu de tenir 

      4t ESO   

 

CIÈNCIES APLICADES  – Ed. Santillana –  ISBN: 978-84-9047-035-0           

 BIOLOGIA I NUTRICIÓ  4t ESO

  *El departament  subministrarà el material al llarg de curs 

     BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO 

(Sèrie Observa)    – Ed. Santillana –  ISBN: 978-84-9047-033-6       

              

        1r        BATXILLERAT

 

        CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI

        *El departament  subministrarà el material al llarg de curs

       BIOLOGIA primer de batxillerat 

       ATENCIÓ. NOU CURRÍCULUM

      Ed. Grup Promotor Santillana – Construim mons –  ISBN: 9788413158273      

 

      CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT

      *El departament  subministrarà el material al llarg de curs

       2n      BATXILLERAT

 

       BIOLOGIA segon de batxillerat

      Ed. Grup Promotor Santillana – Sèrie observa –  ISBN: 978-84-9130-276-6   

      CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT de segon i  pendents de CTMA de primer

     *El departament  subministrarà el material al llarg de curs