Competència digital


COMPETÈNCIA DIGITAL  AL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Sempre que sigui possible les pràctiques i treballs es presentaran en format digital, per tal d’educar a l’alumne amb la necessitat de evitar la creació de residus (“reduir en lloc de reciclar”). Les eines digitals professor-alumne que es faran servir són:

 • ·         Compte gmail, que haurà de tenir cada alumne per tal de poder fer-lo servir per:

o   Canal youtube (on presentarà el vídeos)
o   Drive, per treballar amb documents compartits a les pràctiques i treballs, de manera que un alumnes pugui disposar de tots els resultats de les experiències d’altres alumnes
o   Correu de contacte
 • ·         Moodle

o   Cursos de cada matèria on:
§  Es troben els materials didàctics de la matèria
§  Es proposen tasques avaluables
 • ·         Blocs, com eina de:

o   Informació didàctica del departament: criteris d’avaluació, llibres de tex, llistat i treball de pendents, deures d’estiu, informació del TdR.
o   Informació d’esdeveniments del departament: sortides, premis, , etc.
o   Difusió dels treball realitzats per l’alumnat.
 • ·         Mòbil per tal de:

o   Filmaciar i fotografiar els dissenys experimentals realitzats al laboratori
o   Apps: Quiver
o   Consulta d’exercicis, webs, etc. quan el professor ho considerí oportúIMPLEMENTACIÓ PER NIVELL:

Primer d’ESO
 • Eines obligades: moodle i bloc
 • Eines específiques: word i power point


Tercer d’ESO
 • Eines obligades: moodle i bloc
 • Eines específiques: word,  power point, importància del pdf (acostumarar a l’alumne a passar documents a pdf)Quart d’ESO
 • Eines obligades: moodle i bloc
 • Eines específiques:
  • Filmar i/o fotografiar amb el mòbil del procediment pràctiques
  •  Saber treballar amb un “editor de vídeos” escollit per ells o proposat pel professor
  •  Penja el vídeo a un compte youtube, publicar-lo i presentar el linc del vídeo al professor a traves del correu e-mail.
  • El professor avaluà tot el procés i el contingut del vídeo del vídeo
  • Programa informàtic  MOTIC para processat d’imatges de microscopia
  • Presentació dels treball on-line amb format pdf
  • Ús de formularis Google per tal de que el professorat ugui saber el coneixements previs a un tema


Batxillerat
 • Eines obligades: moodle i bloc
 • Eines específiques:
  • El mateix que es fa a quart d’ESO
  • Creació d’un vook i presentació del vook a class
  • Ús de formularis Google, i tenir-los al mòbil per tal de avaluar la presentació oral dels companys (s’acompanya de rúbriques per l’avaluació.
  • Ús de diverses apps del mòbil (s’està fent un recull)